8TXV1Xhfyp94bs9XTmWCDev5ISdylH-WymPnIBCsd3c

Eminağaoğlu, Erdoğan'ın diploması tartışmasını yargıya taşıdı.

02 Haziran 2016 17:41
Eminağaoğlu, Erdoğan'ın diploması tartışmasını yargıya taşıdı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu "Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 nci Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının TAM KANUNSUZLUK nedeniyle iptali ve seçimin yenilenmesi konusunda YSK’na başvuru yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite diplomasının yeniden tartışma konusu olduğu bugünlerde, Av. Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan yeni bir hamle geldi. Ömer Faruk Eminağaoğlu "Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 nci Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının TAM KANUNSUZLUK nedeniyle iptali ve seçimin yenilenmesi konusunda YSK’na başvuru yaptı. 

GEREKÇE :TAM KANUNSUZLUK 

Eminağaoğlu'nun açıklaması:

Anayasa ve yasada yer alan seçilme yeterliliği koşullarının “seçim tarihi öncesinde” yokluğu konusu, YSK kararlarında TAM KANUNSUZLUK olarak nitelenmekte ve YSK bu yoldaki tüm kararlarında konu hakkında kendisini herhangi bir süreye de bağlı olmaksızın görevli görmektedir.

Bu bağlamda Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda incelemeyi haklı kılacak bilgilere yer verilerek 29 sayfalık dilekçe YSK’na sunulmuştur.

Başvuru,

  • “10.8.2014 tarihinde yapılan Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin olarak, 12 nci Türkiye Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın, ortaya çıkan haklı iddialar karşısında, “seçim tarihi itibarıyla yükseköğrenim yapmış olmak” koşulu taşıyıp taşımadığı yolunda gerekli hukuksal incelemenin yapılarak, “yükseköğrenim yapma” koşulunu taşımadığının saptanması durumunda;
  • Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 nci Türkiye Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin tutanağın TAM KANUNSUZLUK nedeniyle iptali ve söz konusu seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi,
  • İptal kararı ile Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı sıfat ve görevi ortadan kalkacağından,
  • Bu kararla birlikte de, YSK’nın görev gereği öğrendiği bu tam kanunsuzluk durumunu, TCY’nın 279 uncu maddesindeki düzenleme karşısında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar zorunluluğu altında olması aksi durumun ise YSK için sorumluluk doğurucu boyutu gözetilerek,
  • Recep Tayyip Erdoğan hakkında, konu ile ilgili diğer suçlar yanında, TCY’nın 204/1-3 maddesi uyarınca “SAHTE RESMİ EVRAK KULLANMAK SUÇUNDAN” Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması istediğini”

içermektedir.

Saygılarımla. 02.6.2016

Ömer Faruk Eminağaoğlu

8TXV1Xhfyp94bs9XTmWCDev5ISdylH-WymPnIBCsd3c